Uppdaterad 23 september

  • Upptagningarna startar helgen 24-25 september

  • Ekholmen

  • Arbetshelger på Ekholmen

Upptagning 2016

Nu är upptagningslistorna klara och finns att läsa under ”För medlemmar”. Tänk på att kontrollera din tid noga, listorna kan komma att ändras. Version 3 är publicerad 23 september.

Upptagningarna startar helgen 24-25 september och pågår t.o.m. söndagen den 23 oktober. Information om vad du ska tänka på inför upptagningen finns under ”Hamn & Varv”, läs igenom den i god tid innan din upptagning.

Varje dag är indelad i två pass med start kl 7.45 resp. 13.00, passet pågår till dess hamnkapten blåser av passet. Båtägaren ska närvara under hela passet.