Mer om Starbåtssegling på Hundudden

  • Uppställning ingår av trailerbunden starbåt på hamnplan under perioden maj-september.
  • Båtarna bevakas genom avspärrad infart samt bevakning nattetid.
  • Tillgång till kran för sjösättning och upptagning.
  • Tillgång till VSS klubbhus med möjlighet till fleetmöten och andra sociala träffar.
  • Möjlighet till fullvärdigt medlemskap i VSS till förmånliga villkor, ingen arbetsplikt för starbåtsseglare.

© Vikingarnas Segel Sällskap