Styrelse

Kommittéer, ansvariga och sammankallande

Styrelse:

Ordförande
Bengt Janson
tel 20 45 01

Vice ordförande
Christian Falk

Kassör
Monica Bergstedt

Sekreterare
Helga Rudhe
08-26 64 73
vss.sekreterare@swipnet.se

Intendent
Christer Fredriksson
0736 39 18 15
intendent@vss.nu

Klubbmästare
Claus Meyer

Hamnkapten
Jonas Ericsson
tel 076-122 89 46
hamnkapten@vss.nu

Ledamot och förvaltare Ekholmen
Anders Kriström
tel 99 34 16

Ledamot
Sven Lagerberg
tel 070-781 31 66
junior@vss.nu

Kappseglingskommittén
Johan Rasin, sk
kappsegling@vss.nu

Juniorkommittén
Sven Lagerberg, sk
070-781 31 66

Klubbkommittén
Claus Meyer, sk

Förvaltare Ekholmen
Anders Kriström
08-99 34 16

Vice förvaltare Ekholmen
Thomas Bergstedt

Båtbesiktningskommittén
Bengt Janson, sk
20 45 01

Tekniska kommittén
Christer Fredriksson, sk
0736 39 18 15
christer.fredriksson@hotmail.com

Miljöombud
Björn Dahlström, sk

1:e vice hamnkapten
Konrad Kyander

2:e vice hamnkapten
Vakant

Ansvarig sublift
Curt Sivers
08-652 47 13

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund
08-25 66 36

Bojansvarig
Hans Lindström

Ansvarig för klubbåtar
Gösta Bladh

Spolplatteansvarig
Gustav Löwing

Mätningsman
Anders Kriström
08-99 34 16

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö:
Anders Kriström
08-99 34 16

Klubbhusvärd
Lotta Rüegger
klubbhusansvarig@vss.nu

Seglar-Vikingen
Hans Melcherson, Richard Wästberg
seglar-vikingen@vss.nu

Webmaster
Alexander Bratt
webmaster@vss.nu

Revisor
Olle Johannesson, sk

Utbildningskommitté
Bo Samuelsson

Breddseglinskommitté
Mathias Rönbeck

Arkivarie
Ola Jarder

Medaljkommittén
Thomas Kjaerboe, sk

Stadgekommittén
Johan Obel, sk
08-662 88 15

Valberedning
Birgitta Kriström, sk
08-99 34 16