Parkeringen under upptagningen

Parkeringseländet, 2.0 skulle man nästan kunna säga, fortsätter. Vår överklagan är inte behandlad av Länsstyrelsen än. De har för många prioriterade ärendet med tidsfrist till domstol osv.

Det innebär följande:

  • Parkering skall ske på avsedda skyltade platser – tänk på att lägga P-skivan synlig i fönstret.
  • Parkering kan också ske på den ”kommunala uppställningsytan” där vägbommen nu öppnats för oss så vi kan parkera där. (Den stora planen där kommunen lagrar skräp och bråte.
  • Parkeringsförbud råder på båda sidor utmed hela Hunduddsvägen från Kaknästornet till FKIs lilla parkering.

Var försiktiga så ni inte hamnar med några hjul utanför avsedd plats – då vankas det böter.

Detta är ett typiskt fall av:
Det mest meningslösa är ETT PERFEKT UTFÖRANDE AV ETT ARBETE SOM ALDRIG BORDE GJORTS

Styrelsen