DSVs Paketsegling, kräftskiva och varpamästerskap 2014

Foto: Karin Svärd, Ami Ullman