Momsfrågan har faktiskt diskuterats fram och tillbaka under flera år. Med utgångspunkt från en dansk dom angående bilar på betald parkeringsplats har EU beslutat om momsplikt för uppställning av bilar, båtar och annat uppställningsbart. Man påpekar tydligt att det spelar ingen roll till vad man hyr ut sin markyta, – den skall momsbeläggas.

I Sverige har nu högsta förvaltningsdomstolen, som följd av detta, fastställt momsplikt för fritidsbåtar. Det gäller att uppläggning, förtöjning etc jämställs med parkering av fordon. Till råga på eländet klargör man samtidigt att beslutet om mervärdesskatteuttaget skall verka retroaktivt – i förslaget nämns från och med 2015.

Man baxnar ! De röd/gröna i Stadshuset sitter och beslutar om höjda arrendeavgifter för de 91 båtklubbar som förvaltas av Idrottsförvaltningen, med i många fall upp mot 100%, detta givetvis inte ovetande om Förvaltningsdomstolens kommande beslut, med 25% mervärdesskatt ovanpå denna höjning. Det är så pass mastigt så till och med Idrottsförvaltningen förstår att det blir på tok mycket för många båtklubbar med kanske konkurs och nedläggning som följd. Därför kan man ana att det fastställda arrendebeslutet kan komma att diskuteras. Vi får se vad detta kan komma att medföra. Det känns mycket oklart för närvarande. Man kan verkligen undra varför dessa egendomliga beslut fattas, varför man vill åt båtlivet med så kraftfulla och okänsliga åtgärder. Det är ju i många fall gamla (rent av 100 åriga!) ideella föreningar som sätter sin prägel på huvudstaden (Nordens Venedig, vatten, båtar, skärgård, båtkultur etc) – att detta inte kan ses som något annat än ett skatteobjekt som man skall mjölka till all kraft sinar.

Nästa steg i detta drama är nu att Skatteverket skall bestämma hur detta skall genomföras, och givetvis också från och med när. Detta beslut kommer först till hösten. En inte alltför kvalificerad gissning: efter valet, nån gång. Vi får se – smolk i semesterbägaren är det i alla fall medan dramat fortsätter.

Trevlig sommar önskar jag därför alla luttrade Vikingar.

Bengt Janson