Information från styrelsen & kommittéer

Kvarglömt på hamnplan

Saknar du något som du lämnade kvar vid din vinterplats efter sjösättningen? Titta då i högarna på hamnplan i höjd med ”Seglarboden”. Här finns diverse hopsamlat material, allt från stegar, tampar, verktyg, målarburkar till lösningsmedel.

Utmed varvets staket står också en hel del stöttor och täckningsmaterial, täckningsmaterial förvaras i bockgården, stöttor ska ställas upp på plattformarna, ingen annanstans, även om du tror att din båt ska stå på samma ställe nästa år…

Klicka på bilden så ser du den större.

Det är inte så många av oss som betraktar vår hamnplan och hanteringen av våra båtar som en riskfylld arbetsplats – men det borde vi göra. Infarten och vägen in till området är mycket utsatt och slits hårt. Där går ständigt tunga transporter, båtar på trailer blandat med vanliga personbilar i strid ström. Vi har länge önskat att Idrottsförvaltningen skulle förbättra och stärka vägbanan, och nu har vi till slut lyckats.

Arbetet är planerat med byggstart för ny vägbank efter sjösättning 2020 och vi bevakar speciellt punkter som vägbredd, höjder, kurvatur, snöröjning, L-element, räcke, staket, el, belysning etc. Vi hoppas att våra synpunkter skall beaktas.

Samtidigt innebär detta att vi måste riva skåpraden utmed vägen för monteringen av btg-element och räcke. Det innebär att du som har skåp i den raden måste tömma detta före byggstart. En inte oväsentlig del i båtägandet är förvisso förvaring av utrustning för såväl sommar- som vinterbruk. Vi undersöker därför samtidigt möjligheten att uppföra nya skåp utmed långsidan av mastskjulet. Där ca 30 st skåp skulle kunna rymmas.

Därför uppmanas nu alla skåpinnehavare att planera utflyttning av skåpet till senast sjösättningen 2020. Skåpen kommer vi att riva som medlemsarbete i vår.

Styrelsen

Nu finns resultat från XRF-mätningen på medlemssidan.

Momsfrågan har faktiskt diskuterats fram och tillbaka under flera år. Med utgångspunkt från en dansk dom angående bilar på betald parkeringsplats har EU beslutat om momsplikt för uppställning av bilar, båtar och annat uppställningsbart. Man påpekar tydligt att det spelar ingen roll till vad man hyr ut sin markyta, – den skall momsbeläggas.

I Sverige har nu högsta förvaltningsdomstolen, som följd av detta, fastställt momsplikt för fritidsbåtar. Det gäller att uppläggning, förtöjning etc jämställs med parkering av fordon. Till råga på eländet klargör man samtidigt att beslutet om mervärdesskatteuttaget skall verka retroaktivt – i förslaget nämns från och med 2015.

Man baxnar ! De röd/gröna i Stadshuset sitter och beslutar om höjda arrendeavgifter för de 91 båtklubbar som förvaltas av Idrottsförvaltningen, med i många fall upp mot 100%, detta givetvis inte ovetande om Förvaltningsdomstolens kommande beslut, med 25% mervärdesskatt ovanpå denna höjning. Det är så pass mastigt så till och med Idrottsförvaltningen förstår att det blir på tok mycket för många båtklubbar med kanske konkurs och nedläggning som följd. Därför kan man ana att det fastställda arrendebeslutet kan komma att diskuteras. Vi får se vad detta kan komma att medföra. Det känns mycket oklart för närvarande. Man kan verkligen undra varför dessa egendomliga beslut fattas, varför man vill åt båtlivet med så kraftfulla och okänsliga åtgärder. Det är ju i många fall gamla (rent av 100 åriga!) ideella föreningar som sätter sin prägel på huvudstaden (Nordens Venedig, vatten, båtar, skärgård, båtkultur etc) – att detta inte kan ses som något annat än ett skatteobjekt som man skall mjölka till all kraft sinar.

Nästa steg i detta drama är nu att Skatteverket skall bestämma hur detta skall genomföras, och givetvis också från och med när. Detta beslut kommer först till hösten. En inte alltför kvalificerad gissning: efter valet, nån gång. Vi får se – smolk i semesterbägaren är det i alla fall medan dramat fortsätter.

Trevlig sommar önskar jag därför alla luttrade Vikingar.

Bengt Janson