Det är inte så många av oss som betraktar vår hamnplan och hanteringen av våra båtar som en riskfylld arbetsplats – men det borde vi göra. Infarten och vägen in till området är mycket utsatt och slits hårt. Där går ständigt tunga transporter, båtar på trailer blandat med vanliga personbilar i strid ström. Vi har länge önskat att Idrottsförvaltningen skulle förbättra och stärka vägbanan, och nu har vi till slut lyckats.

Arbetet är planerat med byggstart för ny vägbank efter sjösättning 2020 och vi bevakar speciellt punkter som vägbredd, höjder, kurvatur, snöröjning, L-element, räcke, staket, el, belysning etc. Vi hoppas att våra synpunkter skall beaktas.

Samtidigt innebär detta att vi måste riva skåpraden utmed vägen för monteringen av btg-element och räcke. Det innebär att du som har skåp i den raden måste tömma detta före byggstart. En inte oväsentlig del i båtägandet är förvisso förvaring av utrustning för såväl sommar- som vinterbruk. Vi undersöker därför samtidigt möjligheten att uppföra nya skåp utmed långsidan av mastskjulet. Där ca 30 st skåp skulle kunna rymmas.

Därför uppmanas nu alla skåpinnehavare att planera utflyttning av skåpet till senast sjösättningen 2020. Skåpen kommer vi att riva som medlemsarbete i vår.

Styrelsen