Parkeringseländet, 2.0 skulle man nästan kunna säga, fortsätter. Vår överklagan är inte behandlad av Länsstyrelsen än. De har för många prioriterade ärendet med tidsfrist till domstol osv.

Det innebär följande:

  • Parkering skall ske på avsedda skyltade platser – tänk på att lägga P-skivan synlig i fönstret.
  • Parkering kan också ske på den ”kommunala uppställningsytan” där vägbommen nu öppnats för oss så vi kan parkera där. (Den stora planen där kommunen lagrar skräp och bråte.
  • Parkeringsförbud råder på båda sidor utmed hela Hunduddsvägen från Kaknästornet till FKIs lilla parkering.

Var försiktiga så ni inte hamnar med några hjul utanför avsedd plats – då vankas det böter.

Detta är ett typiskt fall av:
Det mest meningslösa är ETT PERFEKT UTFÖRANDE AV ETT ARBETE SOM ALDRIG BORDE GJORTS

Styrelsen