Portsmouth – Stockholm med s/y Nickilu

Foto Christian Falk

Läs artikeln om hela resan i Seglar-Vikingen nr 4, 15 >

Se också filmen från resan på You Tube >