Segling längs Korsikas västkust till Sardinien

Foto Christian Falk

Läs artikeln om hela resan i Seglar-Vikingen nr 4, 16 >

Se också filmen från resan på You Tube >