DSV, Diskussionsklubben Seglarvännerna

Diskussionsklubben Seglarvännerna, DSV, är en klubb för VSS medlemmar, som bildades 1920 för att stärka gemenskapen, och under lättare former diskutera VSS angelägenheter.
Idag har DSV ca 100 medlemmar, alla Vikingar. Det sociala livet inom VSS, och hur det kan stärkas och förbättras, har förorsakat de längsta diskussionerna på våra möten. Aktiviteterna har också alltmer riktats mot hela VSS och för alla Vikingar. Årsavgiften är 75 kr, vilket brukar resultera i ett överskott, som används till VSS nytta och nöje.

Verksamhet:

Alla begivenheter utom höstmötet med sillfrukost, jubileumsfesten och årsmötet med picnic är öppet för alla Vikingar.

Undrar du om något som rör DSV så kontakta oss via e-post (dsv@vss.nu) eller telefon. Är Du med i VSS och vill bli medlem i DSV? Kontakta någon i styrelsen och betala medlemsavgiften. Välkommen!

Program 2018:

Söndag 21 janauriBrasan tänds kl 13.00 och kaffe och bröd dukas upp, ca kl 14.00 får vi höra berättelsen om renoveringen av Två Bröder.
Två Bröder byggdes 1938 och är knappt tio meter lång och har ett deplacement på 3,5 ton. Albatross, ibland kallad Stortumlare, är konstruerad av Knud Reimers. Båten AL 5 byggdes 1938 på Karlsro varv i Roslagen. Båten beställdes av två bröder därav det ovanliga namnet.
Alla vikingar är hjärtligt välkomna att värma sig framför brasan och höra historien om Två Bröder!
Lördag 17 februariKl 13.00: Årsmöte med picnic.
Datum ej fastställtLunchtid: Säsongsinvigning med bryggdans i anslutning till första
sjösättningarna.
Lördag 23 juniMidsommardagsregatta, med barkbåtstävling för stora och små, och en NYHET!
AugustiDSVs Paketsegling. Startavgift: paket till värdig motståndare. Banan går runt Ekholmen och lite till. Här gäller det att komma 2:a! Då får man ”stora punschen” med tillhörande flott schatull med punschmuggar etc. Kommer du i mitten får du paddeln som får användas under nästa års segling. Näst sist premieras också. Och alla andra får förstås varsitt paket.
AugustiDSVs Varpamästerskap. Klasser: herr, dam och junior. Utslagstävling och kombinationstävling Segling/Varpa.
Tisdag 23 oktober kl 18.3098-åringen DSV välkomnar alla vikingar med ”salut” till kaffe och liten kaka i klubbhuset på Hundudden.
Alla vikingar är välkomna utan föranmälan!
Dagens kollekt går till Sjöräddningssällskapet.
Lördag 10 novemberDSV:s Höstmöte med sillfrukost kl 11.30 i klubbhuset.
På programmet: Höstmöte, Sillfrukost, stekt salt sill med löksås serveras med smör, bröd, ost och pilsner, samt kaffe och kaka. Övrigt dryckjom, må av var och en medtagas efter behov. Prisutdelning i varpa och kombinationstävlingen.
Andlig spis ej fastställt.
Tag gärna med något till lottbordet och kanske någon snapsvisa till sillbordet (gärna flerfaldigad)
Pris: Höstmötet kan naturligtvis fritt avnjutas utan frukost. Sillfrukosten kostar 80 kronor.

Anmälan senast måndagen den 5 november.
Telefon: Bengt Pettersson 073‐818 80 06 alt Tomas Bergstedt 073‐800 08 49 eller till dsv.nu

Söndag 27 januari 2019Kaffe framför brasan.
Lördag 16 februari 2019DSVs årsmöte med picnic.

Kontakter:

Diskussionsklubben Seglarvännerna

e-post: dsv@vss.nu

Styrelse:

Ordförande
Tomas Bergstedt
tomas.bergstedt@gmail.com
Sekreterare
Anders Kriström
a.kristrom@telia.com
Kassör
Lennart Angeli, 070 714 26 45
Klubbmästare
Bengt Pettersson, tel 073 818 80 06
Ledamöter
Donald Bratt
Karin Svärd
Valberedning:
Ola Jarder

Bankgiro:
5216-1486

På Årsmötet 18 februari 2017 avtackades Ola Jarder av DSVs nye ordförande Tomas Bergstedt.