DSV, Diskussionsklubben Seglarvännerna

Diskussionsklubben Seglarvännerna, DSV, är en klubb för VSS medlemmar, som bildades 1920 för att stärka gemenskapen, och under lättare former diskutera VSS angelägenheter.
Idag har DSV ca 100 medlemmar, alla Vikingar. Det sociala livet inom VSS, och hur det kan stärkas och förbättras, har förorsakat de längsta diskussionerna på våra möten. Aktiviteterna har också alltmer riktats mot hela VSS och för alla Vikingar. Årsavgiften är 75 kr, vilket brukar resultera i ett överskott, som används till VSS nytta och nöje.

Verksamhet

Alla begivenheter utom höstmötet med sillfrukost, jubileumsfesten och årsmötet med picnic är öppet för alla Vikingar.

Undrar du om något som rör DSV så kontakta oss via e-post (dsv@vss.nu) eller telefon. Är Du med i VSS och vill bli medlem i DSV? Kontakta någon i styrelsen och betala medlemsavgiften. Välkommen!

Kommande program

Kontakter:

Diskussionsklubben Seglarvännerna

e-post: dsv@vss.nu

Styrelse:

Ordförande
Tomas Bergstedt
tomas.bergstedt@gmail.com
Sekreterare
Anders Kriström
a.kristrom@telia.com
Kassör
Lennart Angeli, 070 714 26 45
Klubbmästare
Bengt Pettersson, tel 073 818 80 06
Ledamöter
Donald Bratt
Karin Svärd
Valberedning:
Ola Jarder

Bankgiro:
5216-1486

På Årsmötet 18 februari 2017 avtackades Ola Jarder av DSVs nye ordförande Tomas Bergstedt.