DSV, Diskussionsklubben Seglarvännerna

Diskussionsklubben Seglarvännerna, DSV, är en klubb för VSS medlemmar, som bildades 1920 för att stärka gemenskapen, och under lättare former diskutera VSS angelägenheter.
Idag har DSV ca 100 medlemmar, alla Vikingar. Det sociala livet inom VSS, och hur det kan stärkas och förbättras, har förorsakat de längsta diskussionerna på våra möten. Aktiviteterna har också alltmer riktats mot hela VSS och för alla Vikingar. Årsavgiften är 75 kr, vilket brukar resultera i ett överskott, som används till VSS nytta och nöje.

100-årsjubileet och Höstmötet inställda 2020!

Tyvärr har styrelsen för DSV beslutat att ställa in det planerade 100 års-firandet på grund av Covid 19-situationen. Vi ser inte heller att situationen ska hinna förändras så att det går att genomföra vårt höstmöte med sillfrukost, så även denna ställs in.
Vi hoppas på bättre tider och att läget stabiliserat sig till Kaffet framför brasan i januari, och att vi nästa år kan samlas och fira 101-åringen med pompa och ståt!
Varma hälsningar DSV Styrelse<

DSVs verksamhet

Alla begivenheter utom höstmötet med sillfrukost, jubileumsfesten och årsmötet med picnic är öppet för alla Vikingar.

Undrar du om något som rör DSV så kontakta oss via e-post (dsv@vss.nu) eller telefon. Är Du med i VSS och vill bli medlem i DSV? Kontakta någon i styrelsen och betala medlemsavgiften. Välkommen!

Kommande program

(klicka på rubriken för att läsa mer)

Kontakter:

Diskussionsklubben Seglarvännerna

e-post: dsv@vss.nu

Styrelse:

Ordförande
Tomas Bergstedt
tomas.bergstedt@gmail.com
Sekreterare
Karin Svärd
karin-svard@bredband.net
Kassör
Donald Bratt
Klubbmästare
Bengt Pettersson, tel 073 818 80 06
Ledamöter
Karin Svärd
Svante Tegbäck
Lennart Angeli

Valberedning:
Ola Jarder, Thomas Kjaerboe

Bankgiro:
5216-1486

På Årsmötet 18 februari 2017 avtackades Ola Jarder av DSVs nye ordförande Tomas Bergstedt.