DSV, Diskussionsklubben Seglarvännerna

Diskussionsklubben Seglarvännerna, DSV, är en klubb för VSS medlemmar, som bildades 1920 för att stärka gemenskapen, och under lättare former diskutera VSS angelägenheter.
Det sociala livet inom VSS, och hur det kan stärkas och förbättras, har förorsakat de längsta diskussionerna på våra möten. Aktiviteterna har också alltmer riktats mot hela VSS och för alla Vikingar. Årsavgiften är 100 kr, vilket brukar resultera i ett överskott, som används till VSS nytta och nöje.

Bli medlem i DSV du också!

Alla som är medlemmar i VSS är välkomna som medlemmar i DSV. Avgiften är 100 kr som betalas till DSVs bankgiro 5216-1486. Undrar du om något som rör DSV så kontakta oss via e-post (dsv@vss.nu) eller telefon.

DSVs verksamhet

Alla begivenheter utom höstmötet med sillfrukost och årsmötet med picnic är öppet för alla Vikingar.

Varma hälsningar DSV Styrelse

Kommande program

(klicka på rubriken för att läsa mer)

Kontakter:

Diskussionsklubben Seglarvännerna

e-post: dsv@vss.nu

Bankgiro: 5216-1486

Styrelse:

Ordförande
Vakant
Sekreterare
Karin Svärd
Kassör
Donald Bratt
Klubbmästare
Vakant
Ledamöter
Svante Tegbäck
Urban Bendtz
Suppleant
Thomas Nilsson

Valberedning:
Ola Jarder

På Årsmötet 18 februari 2017 avtackades Ola Jarder av DSVs nye ordförande Tomas Bergstedt.