VSS kappseglingskommitté kan kontaktas via Johan Rasin, på mail till kappsegling@vss.nu.

Resultat

© Vikingarnas Segel Sällskap