Kontaktuppgifter till Vikingarnas Segel Sällskap

Kansli

Telefon: 08-731 43 93 (kontorstid)
Postadress:
Vikingarnas Segel Sällskap
Box 10022, 181 10 Lidingö

Postgiro: 50164-3
Bankgiro: 401-9311

Mail: kontakt@vss.nu

Hamn & varv:

Hunduddsvägen 55, Djurgården.

Hamnkapten:
hamnkapten@vss.nu
Telefon: 076-12 20 30 3 (endast utanför kontorstid)

Funktionärer 2024

Styrelse 2024

Kommittéer, ansvariga och sammankallande 2024

Styrelse:

Ordförande
Donald Bratt
ordforande@vss.nu
tel: 0761-442516

Vice ordförande
Bengt Janson
tel 20 45 01

Kassör
Per Jutemar

Sekreterare
Helga Rudhe
08-26 64 73
helga.rudhe@gmail.com

Intendent
Christer Fredriksson
0736 39 18 15
intendent@vss.nu

Klubbmästare
Sofia Fornander

Hamnkapten
Jonas Ericsson
tel 076-12 20 30 3
(endast utanför kontorstid)
hamnkapten@vss.nu

Förvaltare Ekholmen
Göran Ek
forvaltareekholmen@vss.nu

Ledamot
Anders Larsson
junior@vss.nu

Kappseglingskommittén
Johan Rasin, sk
kappsegling@vss.nu

Juniorkommittén
Anders Larsson, sk
junior@vss.nu

Klubbkommittén
Sofia Fornander, sk

Förvaltare Ekholmen
Göran Ek

Båtbesiktningskommittén
Bengt Janson, sk
08-
20 45 01

Tekniska kommittén
Christer Fredriksson, sk
0736 39 18 15
christer.fredriksson@hotmail.com

Miljöombud
Linda Leifsdotter, sk

1:e vice hamnkapten
Konrad Kyander

2:e vice hamnkapten
Jan Lundin

Ansvarig sublift
Curt Sivers
08-652 47 13

Nattvaktsansvarig
Svante Wiklund
070 444 39 91

Ansvarig för klubbåtar
Michael Jäderholm

Spolplatteansvarig
Viktor Petersen

Mätningsman
Anders Kriström
08-99 34 16

Båtförsäkringsfrågor
Kontaktman Svenska Sjö:
Anders Kriström
08-99 34 16

Klubbhusvärd
Ami och Björn Ullman
klubbhusansvarig@vss.nu

Seglar-Vikingen
Curt Gelin
Emina Serbic
seglar-vikingen@vss.nu

Webmaster
Karin Svärd
webmaster@vss.nu

Revisor
Olle Johannesson, sk

Utbildningskommitté
Bo Samuelsson

Breddseglinskommitté
Mathias Rönbeck

Arkivarie
Ola Jarder

Medaljkommittén
Nils Bladh, sk

Stadgekommittén
Johan Obel, sk
08-662 88 15

Dataansvarig
Curt Sivers, sk

XRF Mätningsman
Jonas Ericsson

Valberedning
Birgitta Kriström, sk
08-99 34 16