Information om Arbetsplikten

Vem har arbetsplikt? Seniormedlem, 20 år och däröver, som har båt registrerad i Sällskapet.

Hur många timmar? Det beror på båttyp och plats.
Registrerad kölbåt, jolle med köl (t.ex. E-kanot) och motorbåt ger 2 timmars arbetsplikt. Om båten har sommarplats i hamnen tillkommer 1 timme och för vinterplats 2 timmar. Totalt blir det 5 timmars arbetsplikt om båten har både sommar- och vinterplats på VSS.
Flerskrovsbåt med plats på hamnplan ger 3 timmars arbetsplikt. Registrerad segeljolle ger 2 timmars arbetsplikt.
Nya medlemmar som kommit före 1 juli har full arbetsplikt, t.ex. kölbåtsägare 5 timmar. De som blivit medlemmar efter 1 juli har halv arbetsplikt, 2,5 timmar.
Om man inte utför sin arbetsplikt betalar man istället 200 kr per ej utförd arbetstimme.

Kan jag ta med hustru, make, barn, kompisar? Endast den registrerade båtägarens insats räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med vidstående personer också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren.

Vad räknas som utförd arbetsplikt? Arbeten som utförs vid vidstående tillfällen. Observera att exempelvis nattvakt, arbete vid sjösättning eller upptagning ej räknas in i arbetsplikten.

När och var kan jag arbeta?
I årsprogrammet här på hemsidan och i Seglar-Vikingen annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger.
Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra efter om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren.

Om du inte har möjlighet att närvara vid klubbens annonserade arbetstillfällen kan du utföra din arbetsplikt genom att hjälpa till med något annat. Har du egna idéer? Kontakta ansvarig funktionär.

Hamn & varv, Intendent:
Christer Fredriksson, telefon 0736 39 18 15, christer.fredriksson@hotmail.com

Bojansvarig:
Hans Lindström, 070-826 72 05

Hamnkapten:
Jonas Ericson, telefon 076 122 03 03, hamnkapten@vss.nu

Klubbhusvärd:
Lotta Rüegger, klubbhusansvarig@vss.nu

Ekholmen:
Tomas Bergstedt, telefon 073 800 08 49, tomas.bergstedt@gmail.com