Information om Arbetsplikten

Vem har arbetsplikt? Seniormedlem, 20 år och däröver, som har båt registrerad i Sällskapet.

Hur många timmar? Det beror på båttyp och plats.
Registrerad kölbåt, jolle med köl (t.ex. E-kanot) och motorbåt ger 2 timmars arbetsplikt. Om båten har sommarplats i hamnen tillkommer 4 timmar och för vinterplats 4 timmar. Totalt blir det 10 timmars arbetsplikt om båten har både sommar- och vinterplats på VSS.
Flerskrovsbåt med plats på hamnplan ger 6 timmars arbetsplikt. Registrerad segeljolle ger 2 timmars arbetsplikt.
Nya medlemmar som kommit före 1 juli har full arbetsplikt, t.ex. kölbåtsägare 10 timmar. De som blivit medlemmar efter 1 juli har halv arbetsplikt, 5 timmar.
Om man inte utför sin arbetsplikt betalar man istället 150 kr per ej utförd arbetstimme.

Kan jag ta med hustru, make, barn, kompisar? Endast den registrerade båtägarens insats räknas av på arbetsplikten. Men givetvis kan man ta med vidstående personer också. Om någon av dem har en speciell kompetens kan deras arbetstid räknas av på arbetsplikten. Detta kan dock bara ske efter överenskommelse med arbetsledaren.

Vad räknas som utförd arbetsplikt? Arbeten som utförs vid vidstående tillfällen. Observera att exempelvis nattvakt, arbete vid sjösättning eller upptagning ej räknas in i arbetsplikten.

När och var kan jag arbeta?
I årsprogrammet här på hemsidan och i Seglar-Vikingen annonseras fasta tillfällen att arbeta vår och höst på varvet och på Ekholmens öppnings- och stängningshelger.
Man kan också ta personlig kontakt med arbetsledaren för anläggningen ifråga och höra efter om det finns någon passande arbetsuppgift utanför de ordinarie arbetstillfällena. För varvet är intendenten eller hamnkaptenen arbetsledare och för Ekholmen är det förvaltaren.

Om du inte har möjlighet att närvara vid klubbens annonserade arbetstillfällen kan du utföra din arbetsplikt genom att hjälpa till med något annat. Har du egna idéer? Kontakta ansvarig funktionär.

Hamn & varv, Intendent:
Christer Fredriksson, telefon 0736 39 18 15, christer.fredriksson@hotmail.com

Bojansvarig:
Hans Lindström, 070-826 72 05

Hamnkapten:
Jonas Ericsson, telefon 076 122 89 46, hamnkapten@vss.nu

Klubbhusvärd:
Lotta Rüegger, klubbhusansvarig@vss.nu

Ekholmen:
Anders Kriström, telefon 08-99 34 16, 0707 388 159, a.kristrom@telia.com

Arbetsplikten förändras 2021

Arbetsplikten för 2021 måste inskränkas på grund av pandemin.

VSS styrelse har därför beslutat att inställa arbetsplikten för första halvåret 2021.

Det innebär att full arbetsplikt för året endast kommer att innebära 4 tim arbetsinsats, att utföras under andra halvåret 2021 – givetvis endast om FHM tillåter detta. Mer information kommer underhand.

Då arbetsplikten är obudgeterad påverkar detta inte VSS ekonomi i särskild omfattning.

VSS styrelse

Planerade arbetstillfällen