Örhängen borttappade på varvet

Ulla Pohl tappade ett par örhängen utformade som fredsduvor på varvet vid Sillfrukosten i lördags 10 november. Troligtvis försvann de mellan klubbhuset och mastskjulet. Skulle någon ha hittat dem är hon mycket angelägen att få tillbaka dem. Om du har sett dem kontakta henne på 08-715 30 16 eller ullapoh@gmail.com.

Arbetspliktstillfälle söndag 11 november

Tillfälle att arbeta av några timmars arbetsplikt.

Söndag 11 november kl 10:00
Städa klubb båtar, spola av bottnarna samt vintertäcka

Max 5-6 deltagare, anmäl er till Gösta Bladh
gus.bladh@gmail.com telefon 0705335964

Farligheter vid upptagningen

Vi hade två allvarliga tillbud första upptagningshelgen, med både ett järnrör som föll mycket nära ett huvud och en mast som föll nära ett annat huvud vid avmastningen. Detta är en påminnelse om att vi alla hanterar stora och tunga föremål som kan utsätta andra för stora risker och rentav livsfara om oturen är framme. Det gäller för oss alla att ge oturen så litet utrymme som möjligt.

Vid avmastning: se till att fästa slinget/repet i masten och spänna upp vajern det allra första ni gör. Då är masten säkrad från att falla. Var också noga med att fästpunkten är tillräckligt högt uppe så att tyngdpunkten inte ligger högre än slinget – annars riskerar masten att välta okontrollerat när den hissas upp. Med detta som säkerhet kan du i lugn och ro skruva loss vant och stag och surra dem vid masten. Dubbelkolla att alla vajrar och linor är lösgjorda innan du lossar mastfoten, håller i den och ber medarbetaren trycka på upp-knappen.

För övriga medlemmar – erbjud gärna hjälp om ni ser en avmastning eller något annat tungt som hanteras och som verkar lite underbemannat. Det är just därför vi är med i Vikingarna. Jag hjälper dig nu, så hjälper du mig en annan gång. Det är helt otroligt vilken skillnad det gör med ett par armar till.

Vid båthusbygge:  se till att folk håller sig lite på avstånd just när ni ska sätta upp de lite knepigare detaljerna. I många fall skulle man behöva 4 armar och 2 skruvdragare, samtidigt som man står på ett rufftak och håller i en halvbyggd ställning som håller på att blåsa iväg. Tveka inte att varna ifall folk står alldeles nedanför och samtalar.

För övriga medlemmar – kom ihåg att husbyggaren kan behöva hela sin koncentration och alla sina armar för att sätta upp den där överliggaren eller takåsen och att en vindpust och ett ögonblicks släppt koncentration kan resultera i en fallande balk eller järnrör – så stå en bit ifrån just under husbygget.

Jonas Ericson, Hamnkapten

 

Upptagningslistorna klara!

Dags för upptagning. Läs medlemssidorna! Se alla detaljer om när just din båt ska gå upp!

Funderar du på ny båt?

Då bör du veta att hamnen i princip är full och vi kan därför inte garantera att du kommer att få sommarplats om din nya båt är större än din gamla. Passar den inte in på din nuvarande hamnplats måste vi hitta en ny lämplig plats och det är en hel del som måste stämma för att platsen ska fungera smidigt för både dig och grannarna. Det gäller framför allt bredd, men även längd, vikt och fribordshöjd spelar in för att grannarna ska kunna komma in på sina platser. Om t.ex. en tung båt blåst snett och täpper till grannens plats, går det inte att putta undan den med en väsentligt lättare båt – det blir den lätta båten som flyttar sig. En kort båt riskerar att blåsa ned och slå i akterhörnet i låringen på grannens långa båt och bojstenarna klarar också olika mycket vikt. Ibland kan vi hamnkaptener flytta om bland andra båtar och skapa ett visst utrymme, men sedan senaste omstuvningen på piren är den möjligheten till största delen redan utnyttjad.

I praktiken innebär detta att om du byter till ny båt som inte ryms på din nuvarande eller någon ledig plats och vi heller inte kan stuva om så att den får en lämplig plats, så måste du vänta tills en lämplig plats blir ledig. Detta kan ta lite olika lång tid, men normalt får du köa i flera år om du vill ha plats för en båt som är bredare än 3 m. Det står också redan flera gamla medlemmar som tidigare haft en mindre båt i kö för dessa platser. Längden är dock sällan något riktigt stort problem, det brukar gå att lösa.

För vinterplaceringen har vi lite större friheter, men vi tar bara i undantagsfall in nya båtar som är djupare än 1,80 eller väger över 7 ton. Dessa båtar är både svåra att hantera med subliften uppför backen och djupa båtar är också svåra att stötta på ett säkert sätt.

Så innan du gör slag i saken och köper den där drömbåten som finns till salu just nu – kolla med Hamnkapten!

Det blir moms på våra fritidsbåtar!

Momsfrågan har faktiskt diskuterats fram och tillbaka under flera år. Med utgångspunkt från en dansk dom angående bilar på betald parkeringsplats har EU beslutat om momsplikt för uppställning av bilar, båtar och annat uppställningsbart. Man påpekar tydligt att det spelar ingen roll till vad man hyr ut sin markyta, – den skall momsbeläggas.

I Sverige har nu högsta förvaltningsdomstolen, som följd av detta, fastställt momsplikt för fritidsbåtar. Det gäller att uppläggning, förtöjning etc jämställs med parkering av fordon. Till råga på eländet klargör man samtidigt att beslutet om mervärdesskatteuttaget skall verka retroaktivt – i förslaget nämns från och med 2015.

Man baxnar ! De röd/gröna i Stadshuset sitter och beslutar om höjda arrendeavgifter för de 91 båtklubbar som förvaltas av Idrottsförvaltningen, med i många fall upp mot 100%, detta givetvis inte ovetande om Förvaltningsdomstolens kommande beslut, med 25% mervärdesskatt ovanpå denna höjning. Det är så pass mastigt så till och med Idrottsförvaltningen förstår att det blir på tok mycket för många båtklubbar med kanske konkurs och nedläggning som följd. Därför kan man ana att det fastställda arrendebeslutet kan komma att diskuteras. Vi får se vad detta kan komma att medföra. Det känns mycket oklart för närvarande. Man kan verkligen undra varför dessa egendomliga beslut fattas, varför man vill åt båtlivet med så kraftfulla och okänsliga åtgärder. Det är ju i många fall gamla (rent av 100 åriga!) ideella föreningar som sätter sin prägel på huvudstaden (Nordens Venedig, vatten, båtar, skärgård, båtkultur etc) – att detta inte kan ses som något annat än ett skatteobjekt som man skall mjölka till all kraft sinar.

Nästa steg i detta drama är nu att Skatteverket skall bestämma hur detta skall genomföras, och givetvis också från och med när. Detta beslut kommer först till hösten. En inte alltför kvalificerad gissning: efter valet, nån gång. Vi får se – smolk i semesterbägaren är det i alla fall medan dramat fortsätter.

Trevlig sommar önskar jag därför alla luttrade Vikingar.

Bengt Janson