I och med införandet av General Data Protection Regulation (GDPR) 25 maj 2018 vill VSS informera om vår användning av medlemmarnas personuppgifter och syftet av användningen.

Styrelsens meddelande finns nedan